تثلیث

سه‌گانه پرستی پیش از مسیحیت

بحث‌های کلامی مربوط به تثلیث بعد از حضرت عیسی علیه‌السلام به وجود آمده است. از قضا این باور موجب پذیرش مسیحیت در بین غیریهودیان در آن زمان شد. چرا که این عقاید به ذهن آنها همسان‌تر بود. آیا باور تثلیث با مسیحیان به وجود آمده یا سابقه قبلی دارد؟

سامری

گشت عقلت صید سحر سامری

از عبارات قرآن می‌توان برداشت کرد که حضرت موسی علیه‌السلام، سامری را به خوبی می‌شناسد. بنابراین بعید نیست شخصیت مشهوری بوده که توانسته به سرعت به محوریت داستان بدل شود. ولی به احتمال زیاد، سامری نام یک فرد نیست…