«ماتشائون الا أن یشاء الله»،حکایت جبر یا اختیار؟

و ماتشائون الا أن یشاء الله (آیه 29 تکویر)

-مشیت خدا به این تعلق گرفته است که مردم مختار و صاحب مشیت شوند.

-و ما تشائون: صاحب مشیت (اختیار)شدن .
-الا أن یشاء الله : خدا از روی اختیار نه الزام شما را مختار آفریده.

*در اینجا منظور از شائی بودن انسان یعنی کسی که میتواند مشیت کند یعنی بتواند آنچه را میخواهد با اختیارش انتخاب کند. و این قدرت را خداوند به انسان اعطا کرده است.
میتوان گفت شاید معنای آیه اینگونه باشد که اینکه شما میتوانید انتخاب کنید و از روی اختیار افعالی انجام دهید به دلیل این است که قبل از آن خداوند خواسته و اراده کرده است که شما مختار باشید و این اعطای ربانی نیز از روی الزام نبوده بلکه خداوند اختیار داشته است که این ویژگی را به انسان اعطا کند یا نکند.

این قول که مطابق با منطق توحید قرآنی است با نظر برخی دیگر در تعارض است زیرا ایشان بر این عقیده هستند که این آیه مشیت خدا را علت برای فعل و مشیت بندگان میداند که از دل آن جبر بیرون می آید بخلاف نظر اول که سیر تعلق گرفتن اختیار به انسان را تبیین میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *