تثلیث

سه‌گانه پرستی پیش از مسیحیت

بحث‌های کلامی مربوط به تثلیث بعد از حضرت عیسی علیه‌السلام به وجود آمده است. از قضا این باور موجب پذیرش مسیحیت در بین غیریهودیان در آن زمان شد. چرا که این عقاید به ذهن آنها همسان‌تر بود. آیا باور تثلیث با مسیحیان به وجود آمده یا سابقه قبلی دارد؟