سامری

گشت عقلت صید سحر سامری

از عبارات قرآن می‌توان برداشت کرد که حضرت موسی علیه‌السلام، سامری را به خوبی می‌شناسد. بنابراین بعید نیست شخصیت مشهوری بوده که توانسته به سرعت به محوریت داستان بدل شود. ولی به احتمال زیاد، سامری نام یک فرد نیست…